— De finns inte i sortimentet men på prov kan man få den efter särskild ansökan, säger Lotta Bergrund som är sektionschef på Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Det är fem år sedan företaget Inerventions lanserade Mollii-dräkten.Styckpriset ligger kring 40 000 kronor och ungefär hälften av de totalt tusen sålda dräkterna har sålts i Sverige.Trots det relativa höga priset är många av kunderna än så länge privatpersoner, säger Inervations vd Johan Seltborg:— Det är bara två landsting som tagit in den. Sörmland och Västernorrland. Man kan egentligen inte tala om någon ovilja från vårdmyndigheternas sida. Det är snarare en långsam och byråkratisk process. Men det gäller alla innovationer som ska tas in i vården.

Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna har tagit in ett halvdussin Mollii-dräkter under de senaste åren.

— Eftersom den inte ingår i vårt sortiment gör man en särskild ansökan. Sedan kan man få den under en provperiod som i första skedet sträcker sig sex månader, säger Lotta Bergrund.

Trots den relativt blygsamma försäljningen tror Johan Seltborg att Mollii-dräkten har en framtid i vården.

— Det är vår egen produkt och uppfinnaren Fredrik Lundqvist jobbar hos oss. Man kan egentligen åstadkomma samma effekt med vanliga tens-plattor. Men då skulle man behöva fästa 58 plattor på kroppen och se till att de sitter kvar. Här sitter de insydda direkt i dräkten.

Dräkten som hjälper neuropatienter till ett bättre liv kostar 40 000 kronor att köpa. Sörmland är ett av två län där man kan få den på landstingsremiss, efter särskild ansökan.