Hjerneslag

Hjerneslag rammer ca 12.000 nordmenn hvert år. Ca 3000 av disse dør av slaget, og ca 6000 har varige skader. Det er svært vaierende grad av skade etter et hjerneslag, beroende på både hvilken del av hjernen som rammes, og hvor stort område i denne delen. Noen har god prognose, og knapt merkbare symptomer etter en slik skade, mens andre får varige skader som forandrer livene deres: både språk/tale, motorikk, personlighetsforandringer og kognitive forandringer kan oppstå. Innenfor disse gruppene er det de motoriske skadene Mollii kan hjelpe med. Mer spesifikt er det spastisitet som kan påvirkes mest, men også koordinasjon, balanse og avslapning er funksjoner som kan påvirkes.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan Mollii kan hjelpe deg eller dine: