OM OSS

Om oss

HelseTeknikk ble etablert i 2018 med det formål å hjelpe pasienter til en bedre hverdag med Mollii Elektrodrakt. HelseTeknikk har salgs ..

Mollii

Mollii er en ny type hjelpemiddel, som gir mulighet til avslapning i spastiske, stive og verkende muskler…

SISTE NYHETER

Mollii i klinisk studie från Hvidovre Sjukhus visar positiva reslutat
Artikel om Mollii i NyTeknik
Internationellt forskarmöte hos oss

Våre produkter

Mollii

Mollii er en ny type hjelpemiddel, som gir mulighet til avslapning i spastiske, stive og verkende muskler.

Dette kan hjelpe mange personer med spastisitet og feilaktig muskelspenning på en sikker og enkel måte.

Mollii brukes av personer med f.eks.

CP, hjerneslag, MS, ryggmargskade, dystoni m.m.