Multippel Sklerose

Multippel Sklerose er en omfattende sykdom som rammer nervesystemet. Symptomene kan variere sterkt i løpet av sykdomsforløpet, og kan innebære motorisk påvirkning, både lammelser og spastisitet, og smerter. Mollii Elektrodrakt kan hjelpe mot spastisitet, og mot smerter, og kan bidra til å øke livskvaliteten i en ellers vanskelig behandlingsbar sykdomssituasjon.

Ta kontakt for å få prøve Mollii Elektrodrakt!

Les mer om hvordan Mollii kan hjelpe for deg med MS: Klikk her

For mer informasjon om MS, se: https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/