Vid den Nordiska Neuropediatriska Kongressen 2018 utförde Tina Torabii en mycket viktig posterpresentation. Postern representerar en klinisk studie som genomförts i Köpenhamn, vilken är del av en pågående internationell multicenterstudie. Barn med CP deltog i studien med interventionen Mollii i 24 veckor. Resultatet visar att Mollii kan minska spasticitet i specifika muskelgrupper och att Mollii har en positiv effekt på aktivitet och delaktighetsnivå.

Vid kongressen deltog Johan Seltborg VD för Inerventions, Tina Torabii PT vid Hvidovre sjukhus i Köpenhamn samt Christian Wong MD, PhD vid Hvidovre sjukhus i Köpenhamn.