Nu har den första studien på elektrodressen Mollii blivit publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift. Forskningen, som bedrivits i samarbete mellan utvecklaren Inerventions och flera universitetssjukhus, visar på Mollii som ett möjligt hjälpmedel för neuropatienter med besvärande spasticitet.

 

Syftet med den genomförda RCT-studien var att undersöka effekten av hjälpmedlet Mollii för personer med spasticitet till följd av CP eller stroke.

Samtliga studiedeltagare visade ett positivt resultat vid användande av Mollii med avseende på måluppfyllelse av patientens egna definierade mål. Studien indikerar även positiva resultat med avseende på gångfunktion.

– Studien visar att metoden med Mollii har potential. Jag hoppas att fortsatta studier ytterligare kommer tydliggöra hur man kan optimera nyttan av Mollii för den enskilda individen samt vilka andra behandlingar som kan förstärka effekten, säger Per Ertzgaard, läkare vid Linköpings universitetssjukhus.

I dag är behandlingsalternativen för ofrivilliga muskelspänningar få, och många av metoderna innebär bieffekter för patienten.

– Den här studien visar att Mollii är säker att använda, vilket är av yttersta vikt för oss på Inerventions. Vi ser patientsäkerhet som en grundläggande kvalitetsdimension, säger Annika Rydgård, forskningsansvarig på Inerventions.

Behovet av innovation på området bedöms av flera aktörer vara stort och Inerventions ser med glädje att ett flertal forskningsprojekt pågår om hur Mollii ska kunna användas på bästa sätt för personer med spasticitet.

Hjälpmedlet Mollii kan sedan ett år tillbaka förskrivas i två landsting i Sverige. Inerventions målsättning är att dressen ska vara tillgänglig för samtliga som behöver den, oavsett var i landet man bor.

Referens:
Ertzgaard P, Alwin J, Sörbo A, Lindgren M, Sandsjö L. Evaluation of a Self-administered Transcutaneous Electrical Stimulation concept for the treatment of Spasticity – a Randomised Placebo-controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2017 Oct;53(5).

 

Du kan läsa artikeln i fulltext via: https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/article.php?cod=R33Y9999N00A17102502

För mer information kontakta gärna: Johan Seltborg, VD Inerventions, telefon 0707-50 23 99, johan.seltborg@inerventions.se Annika Rydgård, CRO Inerventions, telefon 073-662 97 16, annika.rydgard@inerventions.se